Chirurgia

Aj napriek tomu, že sa vo väčšine prípadov snažíme o záchranu zuba, niekedy musíme pristúpiť k jeho vytiahnutiu – extrakcii. V našej ambulancii sa venujeme bežným extrakciám zubov, ktoré vykonávame v lokálnej anestézii. Ranu ošetrujeme hemostatickým materiálom, ktorý napomáha jej lepšiemu hojeniu.