Prvá návšteva

Keďže nám úprimne záleží na zdraví našich pacientov, snažíme sa k práci pristupovať s maximálnym záujmom a precíznosťou, čo obnáša sériu nevyhnutných krokov.
Pri vstupnom vyšetrení vyplníte anamnestický dotazník, ktorý nás informuje o Vašom celkovom zdravotnom stave, ochoreniach, užívaných liekoch, úrazoch či alergiách.
Po usadení do kresla s Vami absolvujeme úvodný rozhovor, ktorý slúži na oboznámenie sa s Vašimi predchádzajúcimi skúsenosťami so zubným ošetrením, návykmi týkajúcimi sa dentálnej hygieny a Vašimi predstavami ohľadom budúceho ošetrenia.
Následne zhotovíme röntgenové snímky, ktoré sú v modernej stomatológii základom pre ďalšiu terapiu. Pri vizuálnom vyšetrení nie je možné získať všetky informácie o stave zubov, preto je potrebné ho kombinovať so zhotovením kvalitných röntgenových snímok. Najčastejším dôvodom ich zhotovenia je odhalenie zubného kazu. Špecifickú skupinu predstavujú kazy v medzizubnom priestore, ktoré je pri vyšetrení voľným okom možné odhaliť až keď sú v pokročilom štádiu. Malé záhryzové röntgenové snímky, tzv. bitewingy, nám umožňujú zachytiť tieto kazy v stave, kedy je možné ich opraviť minimálne invazívne, alebo dokonca v stave, ktorý si vyžaduje iba ich pravidelné sledovanie. Rtg vyšetrenie ďalej slúži aj na odhalenie devitálnych zubov s chronickým zápalovým ložiskom, prípadne cýst a náhodných nálezov, o ktorých pacient nevie. Je nevyhnutné aj na kontrolu správnosti ošetrenia koreňových kanálikov. V našej ambulancii používame jeden z najmodernejších digitálnych röntgenových prístrojov s minimálnou dávkou žiarenia.

Ďalším krokom je podrobné vyšetrenie problémových zubov zahŕňajúce skúšku vitality chladom, meranie parodontálnych vačkov a iné. Po vstupnom vyšetrení sa spolu dohodneme na liečebnom pláne. Oboznámime Vás so všetkými možnosťami a postupmi vhodnej liečby a jej približnou cenovou kalkuláciou. Radi zodpovieme všetky Vaše prípadné otázky.
Keďže absolútnym základom pre úspešnosť budúcej terapie je zvládnutie domácej starostlivosti o chrup, odporúčame všetkým pacientom ( vrátane detí ) absolvovať profesionálnu dentálnu hygienu s inštruktážou a nácvikom správnej techniky čistenia zubov.
Na záver zhotovíme fotodokumentáciu Vášho chrupu, ktorej hlavným účelom je pomoc pri zhotovení liečebného plánu a možnosť porovnať stav pred a po ošetrení.