Endodoncia

Ošetrenie koreňových kanálikov – endodoncia
Je potrebná v prípade silnej bolesti zuba ( laicky zápale nervu ), ďalej pri odumretí zuba z rôznych príčin, chronickom zápalovom ložisku na hrote koreňa, úraze zubov alebo z protetických príčin.
Celý proces ošetrenia koreňových kanálikov spočíva v zhotovení diagnostickej intraorálnej rtg snímky, aplikácii lokálnej anestézie, izolácii zuba koferdamom, preparácii kanálikov s odstránením zubnej drene a dezinfekciou koreňového systému. Nasleduje zaplnenie koreňových kanálikov zuba a opatrenie zuba výplňou alebo protetickou prácou ( najčastejšie korunkou ). Niekedy je nutné aplikovať do kanálikov dočasnú liečivú alebo dezinfekčnú koreňovú výplň a definitívne zub zaplniť až po určitom čase.
V závislosti od zuba sa počet koreňových kanálikov pohybuje od jedného až po štyri, prípadne viac. Vzhľadom na individuálnu a často komplikovanú anatómiu zubov a nutnosť dostatočne dlhého pôsobenia dezinfekčných roztokov, sa preto jedná o časovo náročné ošetrenie, ktoré si okrem prístrojového vybavenia vyžaduje aj trpezlivosť.