Koferdam

V našej ambulancii je štandardom použitie izolačnej blany – koferdamu, s ktorou sa mnoho ľudí často doposiaľ nestretlo. Zhotovenie bielej fotokompozitnej výplne si totiž vyžaduje absolútne suché pracovné pole, čo vieme najlepšie zabezpečiť práve pomocou koferdamu. Pri ošetrení sa aplikuje na jeden alebo viac susediacich zubov, pričom pacient pod ním prehĺta sliny, a teda nehrozí kontaminácia pracovného poľa slinami alebo krvou. Navyše je pre pacientov ošetrenie menej stresujúce, nedochádza ku kontaktu vody alebo roztokov s ústnou dutinou a koferdam tiež znižuje prípadné riziko prenosu infekcie. Veľký význam má aj pri ošetrení koreňových kanálikov – endodoncii, kedy je dôležité zabrániť kontaminácii kanálikov zuba baktériami z ústnej dutiny.