Typy ošetrení

Dentálna hygiena

 Baktérie, ktoré sa nachádzajú v zubnom povlaku a kameni, spôsobujú okrem zubného kazu a zápachu z úst najmä zápal ďasien, ktorý sa prejavuje ich krvácaním, napríklad pri čistení zubov. Pri neliečení môže prejsť do parodontitídy, čo je zápal závesného aparátu zuba, nasledovať môže kývavosť a strata zuba. Navyše, ak sa bakteriálne toxíny dostanú z úst krvným obehom do celého tela, ohrozujú kardiovaskulárny systém a ostatné orgány.

Všetko by teda malo začínať dôkladnou profesionálnou dentálnou hygienou, a, čo je nemenej dôležité, inštruktážou a nácvikom správnej techniky čistenia zubov.Je nevyhnutné, aby pacient vedel, ako sa má o svoje zuby a ďasná správne starať aj doma a zachoval si zdravý a krásny úsmev. Čisté prostredie bez zápalu ďasien je tiež podmienkou kvalitného ošetrenia zubného kazu.

Nesprávnou technikou a používaním nevhodných pomôcok ústnej hygieny si ale môžete spôsobiť odhalenie krčkov zubov a citlivosť zubov a ďasien. Preto je u nás súčasťou dentálnej hygieny okrem odstránenia povlakov a zubného kameňa ultrazvukom, polishingu

( čistenia zubov rotačnou kefkou a pastou ) a fluoridácie na posilnenie zubnej skloviny,ajinštruktáž správnej techniky čistenia zubov priamo v kresle, pričom pacient od nás dostáva kvalitnú zubnú kefku a medzizubnú kefku. Najmä pravidelné používanie medzizubnej kefky alebo inej pomôcky na čistenie medzizubného priestoru je dôležité, pretože len jeho mechanické vyčistenie zabezpečí odstránenie zvyškov potravy a povlaku. Podstatný je ale jej správny výber a používanie, preto Vás to naučíme.

Profesionálnu dentálnu hygienu odporúčame absolvovať každých šesť mesiacov, v prípade parodontologických pacientov aj častejšie.

Bielenie zubov

V našej ambulancii používame bieliaci systém PUREWHITENING, ktorý je kombináciou domáceho a ambulantného bielenia so skvelými a dlhotrvajúcimi výsledkami bez obmedzení v stravovaní a nápojoch.

Záchovná stomatológia

 

Ošetrenie zubného kazu

Spadajú sem ošetrenia, ktorými sa snažíme zachovať zub v ústach čo najdlhšie. Jedná sa o odhalenie a následné odstránenie zubného kazu a náhradu tkaniva výplňou. Vďaka moderným materiálom a postupom, ktoré v našej ambulancii aplikujeme, odstraňovanie zubného kazu prebieha podľa minimálne invazívnych pravidiel, kedy v maximálnej možnej miere šetríme zdravé tkanivá zuba. Ošetrenie prebieha bezbolestne v lokálnej anestézii.

Modernými fotokompozitnými materiálmi dokážeme v súčasnosti nahrádzať aj veľký objem stratených tkanív zuba s výborným estetickým výsledkom. V dnešnej dobe už neplatí, že biela plomba vypadne a na zadných zuboch vydrží len amalgám. Aby ale fotokompozitná výplň bola zhotovená kvalitne, je potrebné ju vrstviť a každú vrstvu osvetľovať zvlášť polymerizačnou lampou.

Aby bolo ošetrenie čo najprecíznejšie, pri práci používam zväčšovacie lupové okuliare s vysokovýkonným LED svetlom. Pretože len to, čo človek detailne vidí, dokáže kvalitne ošetriť.

Koferdam

 

V našej ambulancii je štandardom použitie izolačnej blany – koferdamu, s ktorou sa mnoho ľudí často doposiaľ nestretlo. Zhotovenie bielej fotokompozitnej výplne si totiž vyžaduje absolútne suché pracovné pole, čo vieme najlepšie zabezpečiť práve pomocou koferdamu. Pri ošetrení sa aplikuje na jeden alebo viac susediacich zubov, pričom pacient pod ním prehĺta sliny, a teda nehrozí kontaminácia pracovného poľa slinami alebo krvou. Navyše je pre pacientov ošetrenie menej stresujúce, nedochádza ku kontaktu vody alebo roztokov s ústnou dutinou a koferdamtiež znižuje prípadné riziko prenosu infekcie. Veľký význam má aj pri ošetrení koreňových kanálikov – endodoncii, kedy je dôležité zabrániť kontaminácii kanálikov zuba baktériami z ústnej dutiny.

Ošetrenie koreňových kanálikov – endodoncia

 

Je potrebná v prípade silnej bolesti zuba ( laicky zápale nervu ), ďalej pri odumretí zuba z rôznych príčin, chronickom zápalovom ložisku na hrote koreňa, úraze zubov alebo z protetických príčin.

Celý proces ošetrenia koreňových kanálikov spočíva v zhotovení diagnostickej intraorálnejrtg snímky, aplikácii lokálnej anestézie, izolácii zuba koferdamom, preparácii kanálikov s odstránením zubnej drene a dezinfekciou koreňového systému. Nasleduje zaplnenie koreňových kanálikov zuba a opatrenie zuba výplňou alebo protetickou prácou ( najčastejšie korunkou ). Niekedy je nutné aplikovať do kanálikov dočasnú liečivú alebo dezinfekčnú koreňovú výplň a definitívne zub zaplniť až po určitom čase.

V závislosti od zuba sa počet koreňových kanálikov pohybuje od jedného až po štyri, prípadne viac. Vzhľadom na individuálnu a často komplikovanú anatómiu zubov a nutnosť dostatočne dlhého pôsobenia dezinfekčných roztokov, sa preto jedná o časovo náročné ošetrenie, ktoré si okrem prístrojového vybavenia vyžaduje aj trpezlivosť.

Protetická stomatológia

 

Chýbanie zuba v zubnom oblúku predstavuje okrem estetického aj funkčný problém, pretože pri dlhodobej absencii zuba alebo zubov dochádza k preťažovaniu zvyšnej časti chrupu, skláňaniu zvyšných zubov do medzery, zhoršeniu žuvacej schopnosti, ale aj ku preťažovaniu čeľustného kĺbu.

Niekedy je strata tkanív zuba už taká rozsiahla, že je potrebné ich nahradiť fixnou protetickou prácou. Sú to napríklad prípady zubov s ošetrenými koreňovými kanálikmi, kedy je korunka často v kombinácii so sklovláknovýmfotokompozitným materiálom alebo FRC čapom nevyhnutná na zabezpečenie mechanickej stability a funkcie zuba do budúcna.

K fixným protetickým prácam patria korunky, mostíky, ale aj takzvané inleje, onleje alebo overleje.Pri korunke obrusujeme nevyhnutnú časť zuba po jeho obvode, následne sa zhotovujú odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví protetickú prácu, ktorá je pacientovi nacementovaná. Vysokoestetickécelokeramickézirkónové korunkynám v súčasnosti umožňujú odbrúsiť zo zuba len minimálne množstvo tkanív s dosiahnutím špičkovej estetiky, bez nutnosti použitia kovu. Inleje, onleje a overleje nahrádzajú len časť korunky zuba a v indikovaných prípadoch sú vhodnou alternatívou.

Pri veľkej alebo úplnej strate zubov je nutné zhotoviť snímateľné náhrady ( protézy ), či už čiastočné alebo totálne.

Chirurgia

 

Aj napriek tomu, že sa vo väčšine prípadov snažíme o záchranu zuba, niekedy musíme pristúpiť k jeho vytiahnutiu – extrakcii. V našej ambulancii sa venujeme bežným extrakciám zubov, ktoré vykonávame v lokálnej anestézii. Ranu ošetrujeme hemostatickým materiálom, ktorý napomáha jej lepšiemu hojeniu.