Cenník

 

Stručný prehľad najčastejších stomatologických výkonov

Malá intraorálna RTG snímka alebo 1x bitewing                                                                                       5 €  

( detailná RTG snímka nevyhnutná pre správnu diagnostiku, digitalizovaná, s minimálnou dávkou
  žiarenia, spracovaná na špičkovom zariadení VistaScan Mini Plus )

Séria 4 a viac intraorálnych RTG snímok                                                                                                  20 € 

( v prípade, ak je potrebné zhotoviť viac ako 4 RTG snímky v jednej návšteve, pacient za ďalšie                                                                              už nedopláca )

Komplexná dentálna hygiena                                                                                                                      55 € 

( zahŕňa odstránenie povlakov a zubného kameňa ultrazvukom, polishing ( čistenie )
  zubov, fluoridáciu, inštruktáž a nácvik správnej techniky čistenia zubov priamo v kresle
  s pomôckami dentálnej hygieny ( zubná kefka a medzizubné kefky), ktoré pacientovi ostanú ) 

Pieskovanie zubov ( airflow )                                                                                                                       20 €    

Ambulantné bielenie zubov                                                                                                                         180 €

Domáce bielenie zubov                                                                                                                                220 €

( zahŕňa odobratie odtlačkov, zhotovenie individuálnych nosičov, gély na domáce bielenie)                                                                                       

Injekčná anestézia proti bolesti                                                                                                           10 -15  €  

Výkony sú vykonávané pod vysokokvalitným zväčšením. Použitie izolačnej blany koferdam
na zabezpečenie suchého pracovného poľa, izoláciu zubov a komfort pacienta je zahrnuté
v cene výkonov.

 

Výplne zubov   

  

Biela fotokompozitná výplň                                                                                                                      od 45 €

( biele estetické výplne zhotovované pomocou najmodernejších materiálov a technológií,
  ktoré sú vrstvené a každá vrstva je polymerizovaná zvlášť. Tento postup je dôležitý
  pre zabezpečenie kvality výplne )

Rekonštrukcia korunky zuba – fotokompozit                                                                                             90 €

( nahrádzanie veľkej straty tkanív zuba fotokompozitom spojené s jeho priamou modeláciou
  do anatomického tvaru )

 Priama estetická fotokompozitná fazeta predného zuba                                                                      120 €

( jedno z riešení v prípade rozsiahleho zubného kazu, diskolorácie alebo starých výplní
  na predných zuboch. V tomto prípade je dôležité brať do úvahy okrem iného napríklad aj lom
  a priepustnosť svetla tak, aby bol výsledok čo najprirodzenejší )

Pečatenie 1 zuba                                                                                                                                               30 €

( výkon u detí, ktorý zahŕňa vyčistenie povrchu zuba a vyplnenie hlbokých rýh korunky
  ako prevencia proti vzniku zubného kazu )

 

Ošetrenie koreňových kanálikov – endodoncia

 Preendodontická dostavba zuba                                                                                                                     40 €

( zuby, u ktorých je potrebné ošetriť koreňové kanáliky, sú často deštruované kazom
 alebo sú na nich rozsiahle nevyhovujúce výplne – na to, aby bola možná ich správna izolácia
 koferdamom, a na zabránenie kontaminácie kanálikov zuba baktériami z ústnej dutiny,
 je preto dôležité korunku zuba dostavať fotokompozitom )

Provizórne ošetrenie 1-4 koreňových kanálikov                                                                                  40 – 65 €

( výkon zahŕňa trepanáciu – otvorenie zuba, odstránenie zubnej drene, meranie dĺžky kanálika,
  jeho spriechodnenie a strojové opracovanie a dezinfekčný výplach )                                                                                                                                                                                                                              

Dezinfekčná / liečivá koreňová výplň 1 koreňového kanálika                                                                    10 €

Definitívne endodontické ošetrenie 1-4 koreňových kanálikov                                                      70 – 100 €

FRC čapová dostavba                                                                                                                                         50 €  

( vystuženie zuba po ošetrení kanálikov sklovláknovým čapom zabezpečí jeho stabilitu
  a funkciu v ústach do budúcna )                                                                                                                                                                                                              

Extrakcia – vytiahnutie zuba

Extrakcia jednokoreňového zuba a ošetrenie rany hemostatikom                                                             40 € 

Extrakcia viackoreňového zuba a ošetrenie rany hemostatikom                                                                50 € 

Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí a ošetrenie rany hemostatikom                                      70 € 

Kompletný cenník na stiahnutie nájdete tu : OD 21.6.24 2