Protetická stomatológia

Chýbanie zuba v zubnom oblúku predstavuje okrem estetického aj funkčný problém, pretože pri dlhodobej absencii zuba alebo zubov dochádza k preťažovaniu zvyšnej časti chrupu, skláňaniu zvyšných zubov do medzery, zhoršeniu žuvacej schopnosti, ale aj ku preťažovaniu čeľustného kĺbu.
Niekedy je strata tkanív zuba už taká rozsiahla, že je potrebné ich nahradiť fixnou protetickou prácou. Sú to napríklad prípady zubov s ošetrenými koreňovými kanálikmi, kedy je korunka často v kombinácii so sklovláknovým fotokompozitným materiálom alebo FRC čapom nevyhnutná na zabezpečenie mechanickej stability a funkcie zuba do budúcna.
K fixným protetickým prácam patria korunky, mostíky, fazety ale aj takzvané inleje, onleje alebo overleje. Pri korunke obrusujeme nevyhnutnú časť zuba po jeho obvode, následne sa zhotovujú odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví protetickú prácu, ktorá je pacientovi nacementovaná. Vysokoestetické celokeramické zirkónové korunky nám v súčasnosti umožňujú odbrúsiť zo zuba len minimálne množstvo tkanív s dosiahnutím špičkovej estetiky, bez nutnosti použitia kovu. Inleje, onleje a overleje nahrádzajú len časť korunky zuba a v indikovaných prípadoch sú vhodnou alternatívou.
Zubné fazety sú miniinvazívnou možnosťou pre relatívne zdravé zuby s nevyhovujúcim tvarom, neestetickým vzhľadom, prípadne drobnými polohovými odchýlkami, kedy sa brúsi predná plocha zuba v rozsahu skloviny. Fazety cementujeme pri striktnom dodržaní odporúčaného protokolu pre čo najlepšiu integráciu.
Pri veľkej alebo úplnej strate zubov je nutné zhotoviť snímateľné náhrady ( protézy ), či už čiastočné alebo totálne.