O nás

MDDr. Jakub Bavlšík

zubný lekár
Štúdium zubného lekárstva som ukončil v roku 2017 na Lekárskej fakulte v Košiciach. Po absolvovaní som pracoval v súkromných zubných ambulanciách v Banskej Bystrici a Košiciach. Už počas štúdia som sa zúčastňoval workshopov a školení, mal som možnosť sa spolupodieľať na organizácii Medzinárodného kongresu v Košiciach a absolvovať odbornú letnú stáž vo francúzskom Lyone. Organizácia celoslovenskej roadshow zameranej na osvetu v oblasti ústnej hygieny mi ukázala dôležitosť tejto problematiky aj priamo v ambulancii.
Mojou víziou je robiť stomatológiu kvalitne a férovo, s dôrazom na detaily. Samozrejme s príjemným prístupom a bezbolestne. Naďalej sa snažím rozširovať si svoje teoretické aj praktické vedomosti absolvovaním odborných školení a prednášok.
 

MDDr. Ivica Bavlšíková

zubná lekárka

 

Zubné lekárstvo som študovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde som v roku 2017 úspešne zložila štátne skúšky. Počas štúdia sa mi podarilo absolvovať niekoľko stáží, konkrétne na súkromnej univerzite v Istanbule a štátnych univerzitách v Olomouci a v taiwanskom Taichungu, kde som sa priučila mnohým veciam, ktoré vo svojej praxi využívam dodnes. Aj keď začiatky boli ťažké, dnes môžem úprimne prehlásiť, že táto práca je zároveň mojou záľubou, v ktorej sa snažím neustále zdokonaľovať absolvovaním odborných prednášok a školení. Aktuálne informácie si dopĺňam aj študovaním odborných článkov, či kníh. Chápem, že mnoho pacientov má zo zubného ošetrenia strach, ten sa preto snažím odbúrať trpezlivosťou, pochopením a príjemným prístupom 🙂 . Pri ošetrení vždy vynakladám maximálne úsilie, aby bola práca vykonaná kvalitne a slúžila našim pacientom dlhé roky.

 

Bc. Bianka Dembická

zdravotná sestra

Mgr. Janka Horňaková

zdravotná sestra